Usluge

PPT-Namenska poseduje savremen mašinski park, dobro opremljene ispitne i metrološke laboratorije za proizvodnju najsloženijih uređaja i sistema za vojno i civilno tržište. Mašinska obrada u PPT-Namenska je skladan spoj visoko obrazovanih stručnih radnika i mašinskog parka prema aktuelnom stanju tehnike u svetu.

  • Za svaku tehnološku obradu koju zahtevaju savremeni hidraulički i pneumatički uređaji, na raspolaganju je široki izbor mašina za:

Samo jedan manji deo su precizne univerzalne mašine konvencionalnog tipa, dok su veći broj NC i CNC mašine.

Za obradu korpusnih delova sa velikom tačnošću, koriste se obradni centri različitih tipova. Ekstremno visoka tačnost kod pojedinih delova može da se ostvari samo ukoliko se proizvodnja odvija u klimatizovanim uslovima. Zbog toga, jedan broj mašina u PPT-Namenskoj, radi upravo u tako opremljenim prostorima u kojima je moguće temperaturu mašine, rashladnog sredstva, radnog komada, alata i pribora održavati stalno na 20°C.

  • U prvom redu, u takvim uslovima izvodi se precizno:

Mašinski park

Proizvodnja hidrauličkih i pneumatičkih uređaja i sistema ne bi bila uopšte moguća bez odgovarajućih postupaka termičke obrade i galvanske zaštite.

  • Najveći deo savremenih tehnoloških postupaka iz ove oblasti, već godinama se vrlo uspešno koristi i razvija u PPT. Tako su u primeni:

  • PPT-Namenska ima opremu za ispitivanje i kontrolu proizvedenih uređaja i sistema u fazi razvoja (homologacije) i serijske proizvodnje u skladu sa MIL standardima:

  • Pored klasične kontrolne opreme, PPT-Namenska ima i:

PPT-Namenska poseduje metrološku laboratoriju za proveru kontrolne opreme, za pritisak i dužinu. PPT ima kontrolnu opremu za proveru strukture materijala, hemijskog sastava i mehaničkih karakteristika i laboratoriju za proveru čistoće ulja prema standardima ISO, MIL i DIN.

PROIZVODI PO SPECIJALNIM ZAHTEVIMA I ŽELJAMA KUPCA

PPT- NAMENSKA izrađuje proizvode po specijalnim zahtevima kupca. Nudimo Vam saradnju u ostvarivanju svih Vaših zahteva, kako bi se postigao najveći mogući kvalitet u realizaciji Vaših proizvoda. Sve naše aktivnosti, od konstrukcije i proizvodnje, preko montaže i ispitivanja, sve do isporuka i održavanja, usmerene su da se ispune svi Vaši zahtevi.