Slide
DALJINSKI UPRAVLJANA BORBENA STANICA-DUBS

DUBS 7,62mm

Namena DUBS 7,62/40 mm je uništavanje i onesposobljavanje pojedinačnih i grupnih pešadijskih ciljeva. Efikasna daljina dejstva je 800 metara za mitraljez (maksimalna 1200 metara) i 375 metara za bacač granata. Sistem je moguće ugrađivati na različite platforme (pokretne i nepokretne).

Galerija

DUBS 12,7mm

Daljinski upravljana borbena stanica (u daljem tekstu: DUBS), naoružana mitraljezom 12,7 mm M87, namenjena za uništavanje pojedinačnih i grupnih ciljeva, lako oklopljenih vozila kao i lako utvrđenih objekata na efikasnim daljinama do 1200 metara.

U varijanti ugradnje na tenk M84 upravljanje borbenim funkcijama DUBS-a se ostvaruje sa upravljačkog pulta i upravljačke palice komandira tenka.

Na taj način je borbenom stanicom se upravlja bez direktnog izlaganja protivničkoj vatri.

Tehničke karakteristike