Skupština društva

KONKURS

za izbor i imenovanje jednog izvršnog direktora ,,PPT-Namenska“ AD Trstenik na mandatni period od 4 godine

Sednica broj XLI

Pozivnica za sednicu skupštine

Obrazac punomoćja

Formular za glasanje akcionara u odsustvu

Tačka 2

ZAPISNIK SA XXXIX redovne SEDNICE od 20.06.2022.

Odluka za zapisnik za XXXIX redovne sednice skupštine

ZAPISNIK SA XL VANREDNE SEDNICE od 20.06.2022.

Odluka za zapisnik za XL vanrednu sednice skupštine

Tačka 3

Predlog Odluke NO

Pregled ponuda za reviziju za 2022. godinu

Odluka Skupštine za revizora za 2022.godinu

Tačka 4

PREDLOG ODLUKE ZA IZMENU I DOPUNU STATUTA

 

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Skupština 14.09.2022 (003)