ventili - PPT NAMENSKA

Go to content

Main menu:

PROIZVODI

                                                          VENTILI:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEPOVRATNI VENTILI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

743-0200

743-0300

743-0400

743-0500

Hidrauličko ulje

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

Nazivni radni pritisak

206 bar

206 bar

206 bar

206 bar

Radna temperatura

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

Hidraulički priključci

JAS 0.077, ARS-Aero
M 12x1 (Cev 8)

JAS 0.077, ARS-Aero
M 16x1 (Cev 10)

JAS 0.077, ARS-Aero
M 18x1.5 (Cev 12)

JAS 0.077, ARS-Aero
M 22x1.5 (Cev 16)

Početni pritisak otvaranja

0.25 bar

0.25 bar

0.25 bar

0.25 bar

Pad pritiska (Protok: 10 l/min)

1.3 bar

1.2 bar

1 bar

1 bar

Težina (bez ulja)

0.055 kg

0.085 kg

0.104 kg

0.185 kg

 
 
 
 
 

DVOSMERNI VENTILI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

11-3300

743-1100

743-1200

743-1300

Hidrauličko ulje

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

Nazivni radni pritisak

206 bar

206 bar

206 bar

206 bar

Radna temperatura

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

Hidraulički priključci

JAS 0.077, ARS-Aero
M 10x1 (Cev 6)

JAS 0.077, ARS-Aero
M 10x1 (Cev 6)

JAS 0.077, ARS-Aero
M 12x1 (Cev 8)

JAS 0.077, ARS-Aero
M 16x1.5 (Cev 10)

Težina (bez ulja)

0.090 kg

0.164 kg

0.161 kg

0.250 kg

 
 
 
 
 

ELEKTRO-MAGNETNI RAZVODNI VENTILI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

743-3400

743-5200

743-6100

743-6200

Hidrauličko ulje

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

Nazivni radni pritisak

206 bar

206 bar

206 bar

206 bar

Radna temperatura

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

Hidraulički priključci

JAS 0.077, ARS-Aero
M 10x1 (Cev 6)

JAS 0.077, ARS-Aero
3 x M 16x1.5 (Cev 10)
M 18x1.5 (Cev 12)

JAS 0.077, ARS-Aero
3 x M 16x1.5 (Cev 10)
M 18x1.5 (Cev 12)

JAS 0.077, ARS-Aero
M 16x1.5 (Cev 10)

Težina (bez ulja)

0.435 kg

1.050 kg

1.270 kg

1.470 kg

 
 
 
 
 

MEHANIČKI RAZVODNI VENTILI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

743-3100

743-3200

743-8300A

Hidrauličko ulje

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

Nazivni radni pritisak

206 bar

206 bar

206 bar

Radna temperatura

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

Hidraulički priključci

JAS 0.077, ARS-Aero
M 10x1 (Cev 6)

JAS 0.077, ARS-Aero
2 x M 16x1.5 (Cev 10)
M 10x1 (Cev 6)

JAS 0.077, ARS-Aero
3 x M 12x1 (Cev 8)
M 16x1.5 (Cev 10)

Težina (bez ulja)

0.165 kg

0.515 kg

1.800 kg

 
 
 
 
 

PRIGUŠNO-JEDNOSMERNI VENTILI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

745-0100

745-0200

745-0300

745-0400

Hidrauličko ulje

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

Nazivni radni pritisa

206 bar

206 bar

206 bar

206 bar

Radna temperatura

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

Hidraulički priključci

JAS 0.077, ARS-Aero
M 10x1 (Cev 6)

JAS 0.077, ARS-Aero
M 12x1 (Cev 8)

JAS 0.077, ARS-Aero
M 16x1.5 (Cev 10)

JAS 0.077, ARS-Aero
M 18x1.5 (Cev 12)

Težina (bez ulja)

0.100 kg

0.105 kg

0.115 kg

0.120 kg

 
 
 
 
 

PRIGUŠNO-DVOSMERNI VENTILI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

745-0600

745-0610

745-0620

745-0630

Hidrauličko ulje

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

Nazivni radni pritisak

206 bar

206 bar

206 bar

206 bar

Radna temperatura

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

Hidraulički priključci

JAS 0.077, ARS-Aero
M 10x1 (Cev 6)

JAS 0.077, ARS-Aero
M 12x1 (Cev 8)

JAS 0.077, ARS-Aero
M 16x1.5 (Cev 10)

JAS 0.077, ARS-Aero
M 18x1.5 (Cev 12)

Težina (bez ulja)

0.053 kg

0.055 kg

0.056 kg

0.065 kg

 
 
 
 
 

VENTILI SIGURNOSTI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

744-0200

744-0300

Hidrauličko ulje

AMG-10, MIL-H-5606

AMG-10, MIL-H-5606

Nazivni radni pritisak

206 bar

206 bar

Radna temperatura

-54oC to +70oC

-54oC to +70oC

Hidraulički priključci

JAS 0.077, ARS-Aero M 18x1.5 (Cev 12)

JAS 0.077, ARS-Aero M 10x1 (Cev 6)

Početni pritisak otvaranja

240±5 bar

240±5 bar

Težina (bez ulja)

0.470 kg

0.180 kg

 
 
 
 
 

ELEKTRO-PNEUMATSKI VENTIL 172.60.158 Sb

Tip

Pneumatski sa drenažom, sa elektromagnetnim i ručnim upravljanjem,zatvoren u isključenom položaju

Radni fluid

Sabijen vazduh

Radni pritisak

150 bar

Područje radnog pritiska

50 bar do 180 bar

Opseg radne temperature

-30ºC do +120ºC

PRIMENA: Vazdušni sistem tenka M-84A.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu