USLUGE - PPT NAMENSKA

Go to content

Main menu:

                                                          USLUGE:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPT-Namenska poseduje savremen mašinski park, dobro opremljene ispitne i metrološke laboratorije za proizvodnju najsloženijih uređaja i sistema za vojno i civilno tržište.
Mašinska obrada u PPT-Namenska je skladan spoj visoko obrazovanih stručnih radnika i mašinskog parka prema aktuelnom stanju tehnike u svetu.
Za svaku tehnološku obradu koju zahtevaju savremeni hidraulički i pneumatički uređaji, na raspolaganju je široki izbor mašina za:
- struganje
- glodanje
- bušenje
- proširivanje
- okruglo, ravno i kopirno brušenje
- lepovanje
- honovanje
- provlačenje
- kalibrisanje
- rolovanje
- sačmarenje
- zavarivanje (autogeno, elektrolučno i pomoću trenja)
- elektroeroziju i td.

Samo jedan manji deo su precizne univerzalne mašine konvencionalnog tipa, dok su veći broj NC i CNC mašine.
Za obradu korpusnih delova sa velikom tačnošću, koriste se obradni centri različitih tipova. Ekstremno visoka tačnost kod pojedinih delova može da se ostvari samo ukoliko se proizvodnja odvija u klimatizovanim uslovima. Zbog toga, jedan broj mašina u PPT-Namenskoj, radi upravo u tako opremljenim prostorima u kojima je moguće temperaturu mašine, rashladnog sredstva, radnog komada, alata i pribora održavati stalno na 20°C.
U prvom redu, u takvim uslovima izvodi se precizno:
-   ravno, okruglo i kopirno brušenje
-   koordinatno bušenje i brušenje
-   CNC glodanje i bušenje
-   honovanje i lepovanje
-   uparivanje, montaža i ispitivanje servorazvodnika

Proizvodnja hidrauličkih i pneumatičkih uređaja i sistema ne bi bila uopšte moguća bez odgovarajućih postupaka termičke obrade i galvanske zaštite. Najveći deo savremenih tehnoloških postupaka iz ove oblasti, već godinama se vrlo uspešno koristi i razvija u PPT.Tako su u primeni:
- meko i normalizacijsko žarenje
- poboljšanje
- kaljenje u sonom kupatilu, zaštitnom gasu i vakuumu
- indukciono kaljenje
- cementacija i karbonitriranje u gasu
- kratkotrajno i dugotrajno gasno nitriranje
- nitriranje po Tenifer postupku
- boriranje u prahu

Postojeća oprema ispunjava najstrožije zahteve domaćih i svetskih standarda.
U oblasti galvanskih prevlaka razvijeni su postupci:
-   hromiranje
-   niklovanje
-   cinkovanje
-   bruniranje
-   fosfatiranje
Kontrola kvaliteta i u ovoj oblasti se ostvaruje na najsavremenijim aparatima u toku odvijanja i po završenom procesu.
Prostorije za montažu uređaja su posebno obezbeđene, tako da omogućuju besprekorno održavanje čistoće. Pojedina odeljenja za montažu specifičnih uređaja, kao što su oni za vazduhoplovstvo, imaju potpuno kontrolisanu i klimatizovanu atmosferu.

PPT-Namenska ima opremu za ispitivanje i kontrolu proizvedenih uređaja i sistema u fazi razvoja (homologacije) i serijske proizvodnje u skladu sa MIL standardima:
- probni stolovi za funkcionalna ispitivanja hidrauličkih, pneumatskih i gorivnih uređaja i sistema;
- probni stolovi za ispitivanje stajnih trapova (bacanja, udari, zamor i trajnost);
- laboratorija za ispitivanje kočnica, guma i točkova aviona;
- probni stolovi za ispitivanje na udare, vibracije, ubrzanje.
Pored klasične kontrolne opreme, PPT-Namenska ima i:
- laserski merni sistem, trokoordinatne merne mašine, profilprojektore, konturografe, mikroskope.

PPT-Namenska poseduje metrološku laboratoriju za proveru kontrolne opreme, za pritisak i dužinu. PPT ima kontrolnu opremu za proveru strukture materijala, hemijskog sastava i mehaničkih karakteristika i laboratoriju za proveru čistoće ulja prema standardima ISO, MIL i DIN.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu