servo razvodnici - PPT NAMENSKA

Go to content

Main menu:

PROIZVODI

                                                          SERVO RAZVODNICI::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVORAZVODNIK A1000

Elektrohidraulički servorazvodnik serije A1000 je dvostepeni servorazvodnik za regulaciju protoka sa mehaničkom povratnom spregom. Momentni motor servorazvodnika je sa permanentnim magnetima i dva solenoida. Prvi stepen hidrauličkog pojačanja je tipa zaslonka između dve mlaznice, a drugi stepen je sa razvodničkim klipom i čaurom. Povratna sprega razvodničkog klipa ostvarena je preko opruge.
PRIMENA:
Ovaj tip servorazvodnika pogodan je za primenu u elektrohidrauličkim servosistemima sa pozicionom ili brzinskom povratnom spregom, gde se kao izvršni organ koristi cilindar ili hidro-motor (primarne komande leta borbenih aviona, raketa i torpeda).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pritisak napajanja

280 bar

Nazivni protok

5.0; 7.5; 12.0 l/min.

Otpor kalemova

1000 Ohm

Materijal zaptivki

Nitrilni kaučuk, viton

Radna temperatura

-54°C do +135°C

Spoljašnje curenje

Nema

Radni fluid

Na mineralnoj bazi, 15-45 mm2/s
MIL-H5606

Finoća filtriranja

Bolja od 6,
MIL-STD-1246A

Masa

0.19 kg, sa kablom

Nazivna struja

10 mA (paralelna veza)

Histerezis

< 5%

Linearnost

< 7.5% ir

Simetričnost

< ±5% ir

Pomeranje nule

< ±2% ir

Prag osetljivosti

< 1% ir

Priraštaj pritiska

> 56 bar/1% ir

 
 
 
 
 


SERVORAZVODNIK A3000

Elektrohidraulički servorazvodnik serije A3000 je dvostepeni servorazvodnik za regulaciju protoka sa mehaničkom povratnom spregom. Momentni motor servorazvodnika je sa permanentnim magnetima i dva solenoida. Prvi stepen hidrauličkog pojačanja je tipa zaslonka između dve mlaznice, a drugi stepen je sa razvodničkim klipom i čaurom. Povratna sprega razvodničkog klipa ostvarena je preko opruge.
PRIMENA:
Ovaj tip servorazvodnika pogodan je za primenu u elektrohidrauličkim servosistemima sa pozicionom ili brzinskom povratnom spregom gde se kao izvršni organ koristi hidraulički cilindar ili hidromotor (primarne komande leta borbenih aviona, raketa i torpeda).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pritisak napajanja

280 bar

Nazivni protok

5.0; 7.5; 12.0 l/min.

Otpor kalemova

1000 Ohm

Materijal zaptivki

Nitrilni kaučuk, viton

Radna temperatura

-54°C do +135°C

Spoljašnje curenje

Nema

Radni fluid

Na mineralnoj bazi, 15-45 mm2/s
MIL-H5606

Finoća filtriranja

Bolja od 6,
MIL-STD-1246A

Masa

0.19 kg, sa kablom

Nazivna struja

10 mA (paralelna veza)

Histerezis

< 5%

Linearnost

< 7.5% ir

Simetričnost

< ±5% ir

Pomeranje nule

< ±2% ir

Prag osetljivosti

< 1% ir

Priraštaj pritiska

> 56 bar/1% ir

 
 
 
 
 

SERVORAZVODNIK B31

Elektrohidraulički servorazvodnik serije B31 je dvostepeni servorazvodnik za regulaciju protoka sa mehaničkom povratnom spregom. Momentni motor servorazvodnika je sa permanentnim magnetima i dva solenoida. Prvi stepen hidrauličkog pojačanja je tipa zaslonka između dve mlaznice, a drugi stepen je sa razvodničkim klipom i čaurom. Povratna sprega razvodničkog klipa ostvarena je preko opruge.

PRIMENA:
Ovaj tip servorazvodnika pogodan je za primenu u elektrohidrauličkim servosistemima sa pozicionom ili brzinskom povratnom spregom gde se kao izvršni organ koristi hidraulički cilindar ili hidromotor (primarne komande leta borbenih aviona, raketa i torpeda).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pritisak napajanja

35-280 bar

Nazivni protok

2.6-29.4 l/min.

Otpor kalemova

40-1500 Ohm

Materijal zaptivki

Nitrilni kaučuk, viton

Radna temperatura

-54°C do +135°C

Spoljašnje curenje

Nema

Radni fluid

Na mineralnoj bazi, 15-45 mm2/s
MIL-H5606

Finoća filtriranja

Bolja od 6,
MIL-STD-1246A

Masa

0.37 kg, sa kablom

Nazivna struja

4-25 mA (redna veza)

Histerezis

< 3%

Linearnost

< 7% ir

Simetričnost

< 5% ir

Pomeranje nule

< 2% ir

Prag osetljivosti

< 0.5% ir

Priraštaj pritiska

> 0.2 Pn /1% ir

 
 
 
 
 

SERVORAZVODNIK D

Elektrohidraulički servorazvodnik serije D je dvostepeni servorazvodnik za regulaciju protoka sa mehaničkom povratnom spregom. Momentni motor servorazvodnika je sa permanentnim magnetima i dva solenoida. Prvi stepen hidrauličkog pojačanja je tipa zaslonka između dve mlaznice, a drugi stepen je sa razvodničkim klipom i čaurom. Povratna sprega razvodničkog klipa ostvarena je preko opruge.

PRIMENA:

Ovaj tip servorazvodnika pogodan je za primenu u elektrohidrauličkim servosistemima sa pozicionom ili brzinskom povratnom spregom gde se kao izvršni organ koristi hidraulički cilindar ili hidromotor.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pritisak napajanja

35-280 bar

Nazivni protok

4; 10; 20; 40; 63 l/min.

Otpor kalemova

22-1000 Ohm

Materijal zaptivki

Nitrilni kaučuk, viton

Radna temperatura

-30°C do +135°C

Spoljašnje curenje

Nema

Radni fluid

Na mineralnoj bazi, 15-45 mm2/s
MIL-H5606

Finoća filtriranja

25 µm (apsolutno)

Masa

0.37 kg, sa kablom

Nazivna struja

10-200 mA (Paralelna veza)

Histerezis

< 3%

Linearnost

< 7% ir

Simetričnost

< 7% ir

Nulta kompenzaciona struja

> 5%

Prag osetljivosti

< 1%

Pomeranje nule

> 2%

 
 
 
 
 

SERVORAZVODNIK E

Elektrohidraulički servorazvodnik serije E je dvostepeni servorazvodnik za regulaciju protoka sa mehaničkom povratnom spregom. Momentni motor servorazvodnika je sa permanentnim magnetima i dva solenoida. Prvi stepen hidrauličkog pojačanja je tipa zaslonka između dve mlaznice, a drugi stepen je sa razvodničkim klipom i čaurom. Povratna sprega razvodničkog klipa ostvarena je preko opruge.

PRIMENA:

Ovaj tip servorazvodnika pogodan je za primenu u elektrohidrauličkim servosistemima sa pozicionom ili brzinskom povratnom spregom gde se kao izvršni organ koristi hidraulički cilindar ili hidromotor.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pritisak napajanja

35-280 bar

Nazivni protok

4; 10; 20; 40; 63 l/min.

Otpor kalemova

22-1000 Ohm

Materijal zaptivki

Nitrilni kaučuk, viton

Radna temperatura

-30°C do +135°C

Spoljašnje curenje

Nema

Radni fluid

Na mineralnoj bazi, 15-45 mm2/s
MIL-H5606

Finoća filtriranja

25 µm (apsolutno)

Masa

0.76 kg

Nazivna struja

10-200 mA (Paralelna veza)

Histerezis

< 3%

Linearnost

< 7% ir

Simetričnost

< 7%

Nulta kompenzaciona struja

> 5%

Prag osetljivosti

< 1%

Pomeranje nule

> 2%

 
 
 
 
 

SERVORAZVODNIK G

Elektrohidraulički servorazvodnik serije G je dvostepeni servorazvodnik za regulaciju protoka sa mehaničkom povratnom spregom. Momentni motor servorazvodnika je sa permanentnim magnetima i dva solenoida. Prvi stepen hidrauličkog pojačanja je tipa zaslonka između dve mlaznice, a drugi stepen je sa razvodničkim klipom i čaurom. Povratna sprega razvodničkog klipa ostvarena je preko opruge.

PRIMENA:
Ovaj tip servorazvodnika pogodan je za primenu u elektrohidrauličkim servosistemima sa pozicionom ili brzinskom povratnom spregom gde se kao izvršni organ koristi hidraulički cilindar ili hidromotor.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pritisak napajanja

70-210 bar

Nazivni protok

60; 95; 152; 228 l/min.

Otpor kalemova

22-1000 Ohm

Materijal zaptivki

Nitrilni kaučuk, viton

Radna temperatura

-30°C do +135°C

Spoljašnje curenje

Nema

Radni fluid

Na mineralnoj bazi, 15-45 mm2/s
MIL-H5606

Finoća filtriranja

25 µm (apsolutno)

Masa

3.5 kg

Nazivna struja

10-200 mA (Paralelna veza)

Histerezis

< 4%

Nulta kompenzaciona struja

> 5%

Prag osetljivosti

< 1.5%

Pomeranje nule

> 2%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu