servo aktuatori - PPT NAMENSKA

Go to content

Main menu:

PROIZVODI

                                                          SERVO AKTUATORI:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVO-AKTUATOR SA-00-00

• Cilindar sa malim koeficijentom trenja.
• Integrisani davač položaja.
• Direktna veza sa servoventilom.

Ovaj servo-aktuator je razvijen kao posebna jedinica da bi imao prednosti u industrijskoj primeni u odnosu na proizvodnju pojedinačnih komponenti, čime se smanjuje njegova cena i rokovi izrade.
PRIMENA: SERVO-AKTUATOR SA-00-00 je projektovan tako da ima široku industrijsku primenu svuda gde se traži precizna kontrola POLOŽAJA, BRZINE i SILE.

SA-00-00 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sila

15000 daN

Hod

±100±0.5 mm

Radni pritisak

210 bar

Maksimalni pritisak

315 bar

Temperaturni opseg primene

-20°C do +138°C

Efektivna površina

105 cm2

Linearna brzina

130-170 mm/s

Podleže standardima

MIL-C-5503; MIL-C-5440; MIL-H-8775

Radni fluid

Mineral Oil MIL-H-5606

Servoventil

D210.63.1000UP

 
 
 
 
 

SERVO-AKTUATOR SA-20-00

• Cilindar sa malim koeficijentom trenja.
• Integrisani davač položaja.
• Direktna veza sa servoventilom.
Ovaj servo-aktuator je razvijen kao posebna jedinica da bi imao prednosti u industrijskoj primeni u odnosu na proizvodnju pojedinačnih komponenti, čime se smanjuje njegova cena i rokovi izrade.
PRIMENA: SERVO-AKTUATOR SA-20-00 je projektovan tako da ima široku industrijsku primenu svuda gde se traži precizna kontrola POLOŽAJA, BRZINE i SILE.

SA-20-00 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Opterećewnje klipnjače

750 daN

Hod

±35±0.5 mm

Radni pritisak

210 bar

Maksimalni pritisak

315 bar

Temperaturni opseg primene

-20°C do +135°C

Efektivna površina

3.70 cm2

Maksimalna linearna brzina

135 mm/s

Podleže standardima

MIL-C-5503; MIL-C-5440; MIL-H-8775

Radni fluid

Mineral Oil MIL-H-5606

Servoventil

B31-210.20.1000U2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu