pumpe - PPT NAMENSKA

Go to content

Main menu:

PROIZVODI

                                                          PUMPE:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIDRAULIČKA PUMPA BK2.960.277

Hidrauličko ulje (viskozitet)

+50oC  ... 1.85 do 2oE
-40oC ... max. 110oE

Pritisak (prelivanja)

7+1 MPa

Nazivni broj obrtaja

2300 min-1

Maksimalni broj obrtaja

2950 min-1

Opseg radne temperature ulja

-30oC do +90oC

Masa pumpe (bez ulja)

4.64 kg

PRIMENA: Stabilizator tenka T-72 i T-84, a ugrađuje se i u druge hidrauličke sisteme da bi se obezbedio odgovarajući protok i pritisak.

 
 
 
 
 

RADIJALNO-KLIPNA PUMPA 741-0400

Hidrauličko ulje (viskozitet)

10 do 60 mm2/s

Nazivni pritisak

350 bar

Maksimalni pritisak

500 bar

Specifični protok po obrtaju

0.76 cm3

Ugaona brzina

300 rad/s

Radna temperatura

-30ºC do +60ºC

Smer obrtanja

Levi ili desni

PRIMENA: Visokonaponski prekidači i hidraulički sistemi visokog pritiska.

 
 
 
 
 

PUMPA ZA ISPUMPAVANJE 172.46.002 Sb-1

Radni fluid

Ulje HTF 7.5 do 8.5 mm2/s

Pritisak ulja u potisnom vodu

5 bar

Protok

min. 63 l/min.

Broj obrtaja

4000 min-1

Opseg radne temperature ulja

+85ºC do +95ºC

Smer obrtanja (gledano sa strane vratila)

U smeru kazaljki na satu

PRIMENA: Sistem za podmazivanje i upravljanje tenkom (T-72 i M-84),
kao i ostali sistemi u stacionarnim postrojenjima i mobilnim sredstvima.

 
 
 
 
 

POTISNA PUMPA 172.46.010 Sb-1

Radni fluid

Ulje HTF 7.5 do 8.5 mm2/s

Pritisak ulja u potisnom vodu

16 bar

Protok

min. 156 l/min.

Broj obrtaja

3630 min-1

Opseg radne temperature ulja

+85ºC do +95ºC

Smer obrtanja (gledano sa strane vratila)

Suprotno od smera kazaljki na satu

PRIMENA: Sistem za podmazivanje i upravljanje tenkom (T-72 i M-84),
kao i ostali sistemi u stacionarnim postrojenjima i mobilnim sredstvima.

 
 
 
 
 

PUMPA ZA ISPUMPAVANJE 172.46.017 Sb

Radni fluid

Ulje HTF 7.5 do 8.5 mm2/s

Pritisak ulja u potisnom vodu

3 bar

Protok

min. 83.3 l/min.

Broj obrtaja

3520 min-1

Opseg radne temperature ulja

+85ºC do +95ºC

Smer obrtanja (gledano sa strane vratila)

U smeru kazaljki na satu

PRIMENA: Sistem za podmazivanje i upravljanje tenkom (T-72 i M-84),
kao i ostali sistemi u stacionarnim postrojenjima i mobilnim sredstvima.

 
 
 
 
 

AKSIJALNO-KLIPNA PUMPA UPRAVLJANA PRITISKOM 741-1000

Hidrauličko ulje

AMG-10, MIL-H-5606

Nazivni pritisak pražnjenja

210 bar

Maksimalni pritisak pri punom protoku

200 bar

Nazivni usisni pritisak

3 bar

Maksimalni specifični protok po obrtaju

14.7 cm3

Nazivna ugaona brzina vratila

335 rad/s

Radna temperatura

-54ºC do +70ºC

Smer rotacije (gledano sa strane vratila)

Smer kazaljki na satu

PRIMENA: Hidraulički sistem aviona, kao i ostali hidraulički sistemi stacionarnih i mobilnih postrojenja.

 
 
 
 
 

AKSIJALNO-KLIPNA PUMPA UPRAVLJANA PRITISKOM 741-2000

Hidrauličko ulje

AMG-10, MIL-H-5606

Nazivni pritisak

210 bar

Maksimalni pritisak

200 bar

Pritisak napajanja

3 bar

Specifični protok po obrtaju

8.2 cm3

Ugaona brzina vratila

335 rad/s

Radna temperatura

-54ºC do +70ºC

Smer obrtanja (gledano sa strane vratila)

Smer kazaljki na satu

PRIMENA: Hidraulički sistem aviona, kao i ostali hidraulički sistemi stacionarnih i mobilnih postrojenja.

 
 
 
 
 

DVOSTEPENA PUMPA 741-0300

Hidrauličko ulje

10 do 60x10-3 m2/s

Nazivni radni pritisak

206 bar

Usisavanje ulja

Za dubine max.500 mm

Specifični protok po obrtaju

28 cm3

Ugaona brzina vratila

260 rad/s

Radna temperatura

-30ºC do +70ºC

Smer obrtanja (gledano sa strane vratila)

Smer kazaljki na satu

PRIMENA: Hidraulički sistem kormilarskih uređaja za upravljanje brodom, kao i u ostalim hidrauličkim sistemima bez prehrane pumpe.

 
 
 
 
 

PUMPA ZA VODU 30.31.000

Radni fluid

Voda

Napon pumpe (ukupni)

min. 4 bar

Protok

10.3 dm3/s

Broj obrtaja

2550 min-1

Temperatura vode

+75ºC do +85ºC

PRIMENA: Napajanje sistema za hlađenje motora tenka M-84A, kao i za sisteme pranja vodom.

 
 
 
 
 

GORIVNA PUMPA ABM-PG-1

Tip

Klipno-aksijalna pumpa, sa promenljivim položajem ugradnje

Radni fluid

Mlazno gorivo GM-1

Ulazni pritisak

1.034 bar do 1.397 bar (15 psi do 20 psi)

Maksimalni pritisak

127.6 bar do 144.8 bar (1850 psi do 2100 psi)

Nazivni protok

65.16 dm3/min. do 68.19 dm3/min. (860 gph do 900gph)

Ugaona brzina

4070 min-1

Radna temperatura

-40ºC do +70ºC

PRIMENA: Snabdevanje avionske instalacije gorivom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu