procesna tehnika - PPT NAMENSKA

Go to content

Main menu:

PROIZVODI

                                                           PROCESNA TEHNIKA:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAŠINA ZA PROIZVODNJU DUVANE PLASTIČNE AMBALAŽE BM14S


EKSTRUDER
Pužni vijak

Prečnik/dužina

Broj obrtaja

Maksimalni kapacitet

Broj mernih termoregulisanih zona

90 mm/26 D

0 do 100 o/min.

PE 120 kg/h

na osnovnom ekstruderu

na dopunskom ekstruderu

5

2

 
 
 
 
 

DUVALJKA

Broj alata

Sila zatvaranja

Potrošnja vazduha

Pritisak vazduha

1 (4 gnezda)

250 kN

100 do 120 Nm3/h

6 do 8 bar

 
 
 
 
 

VODA ZA HLAĐENJE

Temperatura

Pritisak

Protok

8 do 10°C

4 bar

17 m3/h

 
 
 
 
 

BM 14S TH je mašina za duvanu plastičnu ambalažu projektovana za proizvodni kapacitet od 1200 boca (1.5 l) po času. Konačna vrednost zavisi od oblika boce, težine i vrste materijala (termo plastični materijali: PELD, PEHD, PS, PVC)

 
 
 
 

MAŠINE ZA BRIZGANJE

O Z N A K A  M A Š I N E

IM 25/50

IM 45/100

IM 70/150

ZATVARAČKA
JEDINICA

Sila zatvaranja (kN)

250

450

700

Sila otvaranja (kN)

8,5

12,5

25

Noseća ploča (mm)

320X320

430X430

500X500

Prečnik vođica (mm)

36

42

50

Rastojanje između vođica (mm)

250X250

300X300

350X350

Rastojanje nosećih ploča-max. (mm)

450

525

600

Rastojanje nosećih ploča-min. (mm)

150

175

200

Hod otvaranja (mm)

300

350

400


JEDINICA
ZA
BRIZGANJE

Prečnik puža ekstrudera (mm)

18/22/25

25/30/35

30/35/40

Pritisak brizganja-max. (bar)

1600-2400

1600-2400

1600-2400

Zapremina brizganja-max. (cm3)

50

100

150

Moment okretanja puža (Nm)

240

300

390

Broj obrtaja puža (rpm)

0-250

0-250

0-250

Ubrizgavanje (cm3/s)

50

100

115

Hod ekstrudera (mm)

100

120

160

Sila brizganja (kN)

55

70

100

Hod mlaznice (mm)

150

180

250

Snagagrejača cilindra (kW)

4

5,2

6,2

DIMENZIJE
MAŠINE
I
OPŠTE
KARAKTERISTIKE

Snaga pogona (kW)

11

13

15

Instalisana snaga (kW)

15

20

28

Kapacitet rezervoara (dm3)

120

160

200

Gabaritne mere (m)

3x1,2x1,6

3,8x1,2x1,7

4,5x1,5x1,8

Masa mašine (kg)

2500

3500

3800

 
 
 
 

ETIKETIRKE: ET3002/ET3202/ET3302

OZNAKA MAŠINE

ET3002

ET3202

ET3302

Instalisana snaga

2 kW

2 kW

2 kW

Brzina etiketiranja (max.)

15 m/min.

15 m/min.

15 m/min.

Prečnik rolne (max.)

290 mm

290 mm

290 mm

Prečnik kalema rolne

38 mm

38 mm

38 mm

Visina etikete (max)

150 mm

190 mm

290 mm

Etiketirka je namenjena za lepljenje samoplepljivih etiketa namotanih na rolnu, na boce različitih oblika i veličina.
Donji transporter nosi bocu u procesu lepljenja etiketa. Brzine gornjeg i donjeg transportera su sinhronizovane. Nosač gornjeg transportera služi za podešavanje visine etikete prema visini boce. Glave za etiketiranje odmotavaju rolne sa etiketama, odvajaju ih sa nosećeg papira i lepe na bocu. Prazan noseći papir se namotava u rolne koje se odbacuju. Blokirač boca sa pneumatskom instalacijom sprečava dotur boca u etiketirku u slučaju bilo kakvog zastoja na liniji.
Programabilni računar u sastavu električne instalacije, upravlja radom mašine i omogućava podešavanje njenih parametara preko komandnog pulta.

 
 
 
 
 

LINIJSKE PUNILICE

OZNAKA

LP 2003

LP 2006

LP 2009

LP 2012

LP 1503

LP 1506

Zapremina punjenja (cm3)

200-2000

150-1500

Efektivni kapacitet (b/h)

1000

2000

3000

4000

1000

2000

Efektivni kapacitet (l/h)

2000

4000

4500

6000

1500

3000

NAZIV

LP 1509

LP 1512

LP 1003

LP 1006

LP 1009

LP 1012

Zapremina punjenja (cm3)

150-1500

100-1000

Efektivni kapacitet (b/h)

1000

2000

3000

4000

1000

2000

Efektivni kapacitet (l/h)

2000

4000

4500

6000

1500

3000

Dizne za punjenje prilagođene su proizvodu koji se puni. U toku radnog ciklusa, broj doznih boca koji odgovara broju glava za punjenje dovodi se u stanicu za punjenje i posle punjenja povlači. Pogrešna punjenja sprečena su automatskim isključivanjem mašine u slučaju nepotpune količine doznih boca u stanici za punjenje i u slučaju da dizna ne može da uđe u bocu. Boce se u sekciju za punjenje dopremaju dvosmernom transportnom trakom, pogonjene pomoću elektro-motora sa pužnim prenosnikom. Akumulacioni prekidač, montiran iza mašine, obezbeđuje automatsko isključivanje mašine u slučaju nagomilavanja boca u prostor između mašine za punjenje i mašine za zatvaranje. Ponovno uspostavljanje propisane situacije mašine automatski dovodi do uključenja mašine. Delovi mašine koji dolaze u dodir sa proizvodom napravljeni su od Č.4574, a okvir od Č.4580. Sigurnosni štitnici napravljeni su tako da odgovaraju propisima Evropske zajednice. Radom mašine upravlja PLC preko hidrauličkog i pneumatskog sistema. Hidraulički sistem upravlja dozirnim hodom, pokretanjem dizni i obrtnog razvodnika, a pneumatski sistem upravlja napojnim ventilom.

 
 
 
 
 

LINIJSKE ZATVARAČICE: Z3001V, Z3401V, Z3401

Instalisana snaga

2 kW

Max. kapacitet

2500 boca/h

Max. kapacitet pozicionera

6000 z/h

Tip zatvarača

plastični navojni

Max. visina boca

280 mm

Max. moment zatvaranja

50 daNcm

Zatvaračice Z3001, Z3401V i Z3401 služe za zatvaranje boca različitog oblika. Boce se u mašinu dopremaju uz pomoć transportne trake do zvezde koja odvaja boce i pomoću koračnog mehanizma ih transportuje od mesta do mesta. Prvo se proverava da li je boca u zvezdi. Ako je uslov ispunjen otpušta se čep iz ruke i uz pomoć mehanizma za dostavljanje zatvarača transportuje se ispod glave za zatvaranje, koja namešta zatvarač na bocu i zatvara je. Boca se potom kontroliše da li je regularno zatvorena. Ako nema zatvarača, ili je boca nepravilno zatvorena, aktivira se cilindar koji ne dozvoljava izlazak boce iz zvezde. Pravilno zatvorene boce se uz pomoć transportne trake odvode iz mašine.

 
 
 
 
 

ROTACIONA ZATVARAČICA: ZBP

Instalisana snaga

2 kW

Max. kapacitet

4500 boca/h

Max. kapacitet pozicionera

6000 z/h

Tip zatvarača

plastični navojni

Max. visina boca

280 mm

Max. moment zatvaranja

50 daNcm

Zatvaračica ZBP služi za zatvaranje boca različitog oblika. Boce se u mašinu dopremaju uz pomoć transportne trake do puža koji odvaja boce i preko ulazne zvezde ih transportuje do glave za zatvaranje. Boce, vođene ulaznom zvezdom, preuzimaju zatvarač postavljen u ruci ispod distributera. Boca sa zatvaračem odlazi ispod glave za zatvaranje i ova zavrne zatvarač unapred regulisanim momentom.
Prvo se proverava položaj boca na ulazu u puž. Ako je uslov ispunjen zaustavni mehanizam pušta boce da uđu u zahvat puža. Potom se vrši kontrola da li ima zatvarača u stazi. Na kraju se vrši kontrola da li je boca pravilno zatvorena.
Ako nema zatvarača ili je boca nepravilno zatvorena aktivira se cilindar koji boce odbacuje van transportera.
Pravilno zatvorene boce se uz pomoć izlazne zvezde i transportera odvode iz mašine.

 
 
 
 
 

UPAKIVAČ UBP

Instalisana snaga:

1,8 kW

Kapacitet

2000 boca/h

Broj paketa

3 paketa/min.

Veličina tacni

240x240 mm

Potrošnja vazduha

0,25 m3/h

Pritisak vazduha

6 bar

Brzina transportne trake

0-13 m/min.

Upakivač UBP je namenjen za slaganje napunjenih i zatvorenih boca u pakete (6 redova po 2 flaše) i stavljanje tih paketa u ručno pripremljene tacne. Tacne su složene u magacin odakle se automatski uzimaju i koriste u procesu pakovanja.
Upakivač se postavlja između zatvaračice i mašine za termoskupljajuću foliju.

 
 
 
 
 

UPAKIVAČ UK-5

Instalisana snaga

7,5 kW

Max. Kapacitet mašine

5 packs/min.

Linijski upakivač UK-5 namenjen je za pakovanje boca na kartonske tacne ili u kutije. Sastoji se od sledećih celina:
- Usmerivača boca
- Ulaznog transportera
- Upakivača
- Dostavljača tacni i
- Izlaznog transportera.
Boce u jednom redu, nošene ulaznim transporterom, ulaze u raspodeljivač boca, koji boce iz jednog reda raspodeljuje u više redova. Tako raspodeljene, boce odlaze dalje do uređaja za prjem boca, gde se formira paket. Viljuškarima se paket pomera na površinu gde ga uzima korpa za hvatanje boca. Korpa podiže boce, nosi ih i spušta na kartonsku tacnu ili u kartonsku kutiju, koji se nalaze na izlaznom transporteru. Postavljanje tacni na izlazni transporter vrši se automatski, pomoću uređaja za postavljanje tacni koji radi kao nezavisna radna jedinica. Izlazni transporter izvodi paket iz upakivača i transportuje ga ka mašini za obmotavanje paleta termoskupljajućom folijom

 
 
 
 
 

UPAKIVAČ UK-8

Instalisana električna snaga

7,5 kW

Broj paketa

8 paketa/min.

Max. veličina tacne

600x600 mm

Brzina transportne trake

0-15 m/min.

Upakivač UK–8 namenjen je za slaganje napunjenih i zatvorenih boca u pakete, po željenom modelu slaganja. Boce u jednom redu, nošene ulaznim transporterom, ulaze u raspodeljivač boca, koji ih iz jednog raspodeljuje u više redova. Tako raspodeljene, boce odlaze dalje višeredim transporterom do jedinice za prijem boca gde se konačno formira paket. Mehanički pogonjena ruka uzima boce, podiže ih i spušta na već postavljenu tacnu (ruka ima mogućnost zakretanja paketa za 90 stepeni). Mehanički pogon ostvaruje se elektromotorom čiji se broj obrtaja reguliše inverterom. Tacna se, preko posebne automatske jedinice, uzima iz magacina tacni i spušta na transporter tacni, koji je vodi do mesta gde će na nju biti spuštene boce. Promenom formatnih delova, jednom mašinom se mogu pakovati paketi različitih dimenzija. Formiran paket odlazi u mašinu za obmotavanje termo skupljajućom folijom.

 
 
 
 
 

PUŽEVI MAŠINA ZA PRERADU PLASTIČNIH MASA

Tip

cilindrični ili konični

Hod

konstantnog ili promenljivog koraka

Prečnici

18 - 90 mm

Dužine L/d

16 - 35 (do 3 m)

"PPT-Namenska" proizvodi puževe kao rezervne delove za sve vrste extrudera mašina za brizganu i duvanu plastiku. Puževi se proizvode prema uzorku ili prema tehničkoj dokumentaciji kupca. Geometrija i veličina puževa je različita.Izrada se obavlja po savremenoj tehnologiji, od najkvalitetnijih materijala na specijalnim programskim mašinama. Puževi se termički poboljšavaju i nitriraju na tvrdoću od 800 - 1000 Hv i dubinu 0.3 - 0.5 mm. Rokovi izrade su kratki i svi prozvodi imaju garanciju sa obezbeđenim servisom.
ZNAČAJNE REFERENCE ZA PUŽEVE:"Petrohemija", Pančevo, Srbija,DP "Mepol", Vrbas, Srbija,DP "Metaloplastika", Šabac, Srbija,
DP "Nov-Kabel", Novi Sad, Srbija,DP "Plastika", Nova Varoš, Srbija,DP "Kablovi", Jagodina, Srbija,"Ruma-plast", Ruma, Srbija,
"Vujić", Valjevo, Srbija,"Panonija-plast", Crepaja, Srbija,"Spik", Beograd, Srbija,"Ipas", Beograd, Srbija,"PPT-Zaptivke", Trstenik, Srbija,
Rafinerija "Prista Oil", Ruse, Bugarska,NIS "Rafinerija nafte", Beograd, Srbija,NIS "Rafinerija nafte", Novi Sad, Srbija,NIS "Fabrika maziva", Kruševac, Srbija."Plastika", Nova Varoš, Srbija,"MBM", Nova Pazova, Srbija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu