ois - PPT NAMENSKA

Go to content

Main menu:

PROIZVODI
 
 
 
 

     Доношењем Уредбе Владе Србије, која  је ступила на снагу 8. јануара 2020. године, створени су услови, дефинисани Законом о производњи и промету наоружања и војне опреме, за формирање групације Одбрамбена индустрија Србије. Циљ је остваривања стратешких интереса Републике Србије у области производње наоружања и војне опреме код произвођача са већинским државним или друштвенима капиталом. Групацијом је обухваћено више од 15 предузећа који су носиоци одбрамбених и базичних технологија.
Удруживањем у групацију стварају се услови да фабрике одбрамбене индустрије  ефикасније освајају нове технологије и производе сложене борбене платформе за потребе Војске Србије, кроз јасну улогу сваког предузећа у технолошком ланцу производње.
    Кроз Програм развоја капацитета фабрика из Групације ОИС, који доноси Влада, обезбедиће се већи ниво инвестиционих улагања у наше фабрике. Циљ Програма, који заједнички усаглашавају министарства одбране, привреде, науке и технолошког развоја, је утврђивање потреба за новим технологијама, улагање у развој одбрамбених и базичних технологија, као и инвестиционо улагање у постојеће капацитете фабрика. То значи значајно повећање производног и извозног потенцијала наших фабрика и одбрамбене индустрије у целини, а индиректно и способности осталих произвођача наоружања и војне опреме и њихових коопераната, факултета и института, као и привреде Републике Србије у целини кроз јасно дефинисане „Мапе пута одбрамбених технологија“.
    Формирањем Групације ОИС коначно ће бити решени дугогодишњи проблеми дуговања фабрика који датирају из периода пре 2013. године. Стварају се услови да се заврши процес конверзије дугова у капитал поверилаца и да се биланси наших фабрика очисте баласта из претходног времена оптерећеног санкцијама и бомбардовањем.  Биће решен и дугогодишњи проблем друштвеног капитала у фабрикама ОИС који ће постати власништво државе. За вредност преузетог друштвеног капитала држава Србија је у обавези да инвестира у развој  фабричких капацитета минимално у вредности преузетог друштвеног капитала.
    Удруживањем предузећа ОИС отвара се могућност за формирање кластера у појединим технолошки специфичним сегментима, као и за проширење Групације са оним капацитетима који поседују технологије од значаја за Републику Србију тј. за развој и освајање сложених борбених платформи.
    У редба потврђује да држава Србија остаје већински власник фабрика одбрамбене индустрије. Подсећамо, Законом о производњи и промету наоружања и војне опреме прописано је да страна улагања не могу бити веће од 49% уз максимално појединачно учешће страног капитала од 15%. Дакле и законом и уредбом недвосмислено је заштићено државно власништво у предузећу које припада Групацији ОИС тако да не може пасти испод 51%, што и јесте кључна претпоставка за спровођење  стратешких интереса државе.
    Уредбом се ствара амбијент за дефинисање јасног стратешког курса Одбрамбене индустрије Србије, већу упосленост, очување домаће памети и сопствених технологија, усавршавање инжењерског и другог кадра, стабилност кроз учешће у новим развојним пројектима, пласман производа за потребе безбедносних снага у земљи и јачање сопственог извозног потенцијала.

 
 
Back to content | Back to main menu