minobacači - PPT NAMENSKA

Go to content

Main menu:

PROIZVODI

                                                           MINOBACAČI::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORTAR 120 mm M74

Kalibar

120 mm

Dužina cevi sa postoljem

1692 mm

Transportna masa oružja

219 kg

Masa oružja u borbenom položaju

120 kg

Ugao paljbe

45°- 85°

Horinzontalno polje delovanja

                   - bez pomeranja stalka

levo 3°,desno 3°

                   - sa pomeranjem stalka

360°

Brzina paljbe

12 rds/min

Max.domet (LTF mina 120 mm M62P3)

6440 m

Max. pritisak u cevi

<835 bar

Nišanska sprava

NSB-4B

Broj obslužioca

1 + 4

 
 
 
 

MORTAR 82mm M69A

Kalibar

82.14 mm

Dužina cevi sa postoljem

1374 mm

Masa oružija u borbenom položaju

45 kg

Ugao paljbe

45°- 85°

Horinzontalno polje delovanja:

                   - bez pomeranja stalka

levo 3° , desno 3°

                   - sa pomeranjem stalka

360°

Brzina paljbe

20 - 25 rds/min

Max. domet (with the shell HE M74)

6050 m

Max. pritisak u cevi

<650 bar

Nišanska sprava

NSB-3

Broj opslužilaca

4

 
 
 
 

MORTAR 60 mm M06

Kalibar

60.75 mm

Dužina cevi sa postoljem

1366 mm

Masa oružija u borbenom položaju

23,5 kg

Ugao paljbe

45°- 85°

Horinzontalno polje delovanja

                    - bez pomeranja stalka

levo 3°, desno 3°

                    - sa pomeranjem stalka

360°

Brzina paljbe

20 - 25 rds/min

Max.domet (with the shell HE M90)

5200 m

Min. domet

120 m

Max. pritisak u cevi

<650 bar

Nišanska sprava

NSB-3

Broj opslužilaca

3

 
 
 
 

MORTAR 60 mm M06C( COMMANDO )

Kalibar

60.75 mm

Dužina cevi sa postoljem

780 mm

Ukupna dužina sa osnovnom pločom

800 mm

Masa oružija u borbenom položaju

7,6 kg

Ugao paljbe

- 5°- 85°

Brzina paljbe

20 - 25 rds/min

Max. domet

        - with the shell HE M73

1600 m

        - with range with sweeping traectory

250 m

Min. domet

85 m

Max. pritisak u cevi

<250 bar

Nišanska sprava

mechanical NS

Broj opslužilaca

1 + 1

 
 
 
 

MORTAR 60 mm M57

Kalibar

60.75 mm

Dužina cevi sa postoljem

725 mm

Masa oružija u borbenom položaju

18.5 kg

Ugao paljbe

45°- 85°

Horinzontalno polje delovanja:

                   - bez pomeranja stalka

levo 3°, desno 3°

                   - sa pomeranjem stalka

360°

Brzina paljbe

20 - 25 rds/min

Max domet ( with the shell M73)

2537 m

Min. domet

74 m

Max. pritisak u cevi

<422bar

Nišanska sprava

NSB-3, NSB-1

Broj opslužilaca

3 (4)

 
 
 
 

MORTAR 81mm M69BK

Kalibar

81.4 mm

Dužina cevi sa postoljem

1324 mm

Masa oružija u borbenom položaju

45 kg

Ugao paljbe

45°- 85°

Horinzontalno polje delovanja:

                   - bez pomeranja stalka

levo 3°, desno 3°

                   - sa pomeranjem stalka

360°

Brzina paljbe

20 - 25 rds/min

Max. domet (with the shell HE M72P1)

4943 m

Min. domet

88 m

Max.pritisak u cevi

<610 bar

Nišanska sprava

NSB-3

Broj opslužilaca

4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu