miki - PPT NAMENSKA

Go to content

Main menu:

PROIZVODI
 
 
 
 

    Поводом изјава изнетих у медијима од стране Народног посланика и потпредседника Народне странке,  г-дина Мирослава Алексића из Трстеника, у којима се потенцира постојање злоупотреба овлашћења одговорних лица у појединим фабрикама из састава Одбрамбене индустрије Србије, између осталих и у Привредном друштву ППТ-Наменска АД из Трстеника, а које злоупотребе, како то наводи г-дин Алексић имају за последицу штету  за ова привредна друштва, овим путем желимо да изнесемо неке битне чињенице које су значајне за формирање истините слике пословања ППТ-Наменска АД.
    У изјави за медије господина Алексића,  кроз селективно потенцирање појединих неправилности уочених у пословању ППТ-Наменске које је установила и у свом извештају приказала Државна ревизорска институција, а које су отклоњене у току самог процеса ревизије, што је и констатовано од стране надлежног органа, уочавају се злонамерни напади који имају за циљ да угрозе позицију нашег предузећа, као и Одбрамбене индустрије Србије у целини.
    Наводи г-дина Мирослава Алексића су нетачни, паушални и изнети  ради остварења личних политиканских циљева. Због непостојања квалитетног политичког програма,  политичке стратегије и веома лоших резултата из времена власти г-дина Алексића, чији цех су платили и плаћају још увек грађани Трстеника и околине, настоји се да се резултати садашњег менаџмента ППТ-Наменска АД, који су у економском смислу веома видљиви и препознатљиви, минимизирају или прикажу као неуспех.
    У периоду када је општином Трстеник као њен председник руководио г-дин Алексић, а привредним друштвима из састава тадашње ИХП Прва петолетка АД, чланови његове уже или шире породице, ППТ-Наменска АД је имала губитак од преко две милијарде динара, просечна зарада запослених је била тек нешто више изнад минималне и исплаћивана је из више делова, инфраструктура руинирана, основна средства застарела,  а г-дин Алексић и његови истомишљеници без жеље или знања да учествују у процесима усмереним ка одржању и консолидацији фабрике.
    Овде посебно указујемо на чињеницу  да г-дин Алексић, лично, тада као Председник општине Трстеник, из њему само знаних разлога, није дозволио да се у процесу финансијске консолидације који је покренут од стране Министарства одбране, одобри конверзија потраживања локалне самоуправе према ППТ-Наменској у трајни улог у капитал овог Друштва, чиме би се у значајној мери потпомогао процес стабилизације нашег предузећа.
    И пред тога менаџмент ППТ-Наменска АД је, уз подршку ресорних министарстава успео да од једног  привредног субјекта на ивици опстанка, какво је било ово Предузеће 2014.године , за период од неких шест година, створи веома респектабилну компанију, која је препозната не само у земљи већ и иностранству и која има јасну визију свог будућег пословања, а што наши суграђани најбоље осећају. Менаџмент предузећа је у овом периоду, уз залагање свих запослених успео да оствари да просечна нето зарада запослених из реалних извора буде повећана три пута и сада је на нивоу од 60.000 динара, да се у инфраструктуру и машински парк инвестира преко 8 милиона евра сопствених средстава и 3,5 милона из средстава Владе Републике Србије, да се обим пословања повећа за преко 125%, да се сва дуговања према јавним и комерцијалним повериоцима за период од 2012. године до данас су измире, да се подмлади кадровска структура предузећа и коначно да се освоји пеко 20 нових развојних пројеката за потребе Војске Србије и тржишта који ће обезбедити упосленост и за наредни период.
    Овакви резултати не могу бити остварени недомаћинским и противправним поступањем руководства, већ напротив, овакви резултати захтевају одговорну пословну политику и рад свих запослених у колективу.
    Изјаве и коментари које појединци дају под плаштом патриотских, антикорупцијских, морално-етичких или неких других разлога нису ништа друго до средство да  резултате српске одбрамбене индустрије квалификују као „прљаве послове“, а своје чињење изједначе са „херојским делима” разоткривања таквих послова. Све то се правда одбраном неких „наших интереса“, а од тога највећу корист има управо наша конкуренција, док највећу штету трпи само предузеће.
    Овим путем апелујемо на г-дина Алексића и његове политичке партнере, да своје политичке игре, пребаце на терен политичке коректности, те да уколико заиста желе да интересе грађана ставе у први план, то и учине тако што неће урушавати углед фабрике, на којој је Трстеник настао и израстао, већ напротив радити на афирмацији привредне активности, на задовољство свих грађана наше општине. 
 
Back to content | Back to main menu