kvalitet - PPT NAMENSKA

Go to content

Main menu:

 
 


POLITIKA KVALITETA ORGANIZACIJE PPT-NAMENSKA


Trajno opredeljenje PPT-NAMENSKA  je da isporučuje proizvode i usluge visokog i postojanog kvaliteta u nameri da zadovoljava sve složenije zahteve i očekivanja korisnika, zakonskih i drugih propisa, sačuva renome i poveća udeo na tržištu, bude među liderima na tržištu, ostvari i poveća poslovnu uspešnost.


Sigurnost i pouzdanost naših proizvoda i usluga je osnova na kojoj se temelji i stvara buduće poslovanje u svim elementima našeg rada.


Politika kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, kao osnova poslovne politike zasniva se na:


              • Isporuci širokog asortimana proizvoda koji u potpunosti zadovoljavaju zahteve i propise koji definišu kvalitet proizvoda i zaštitu životne sredine,

              • Građenju konkurentnosti koja se zasniva na isporuci proizvoda i usluga prepoznatljivih po kvalitetu, lako dostupnih korisnicima uz jasnu i otvorenu komunikaciju  radi unapređenja saradnje, ostvarenja zajedničkog razvoja i dobiti i unapređenja kvaliteta proizvoda i procesa kojima se oni dobijaju,

             • Efikasnom i efektivnom upravljanju procesima  koji ostvaruju bolje korišćenje svih resursa, sniženje troškova, prevenciju greške, poboljšavanje kvaliteta  i predvidljive rezultate,

             • Razvoju i inovativnosti proizvoda i usluga koji prati potrebe korisnika i savremene trendove u dizajnu, konstrukciji, primeni savremenih tehnologija, tehničkih standarda i normi (CE znak, Pi Znak) i zahtevima zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih resursa,

             • Prevencija i efikasno upravljanje rizicima koji su u vezi sa poslovanjem, praćenje i upravljanje u cilju smanjenja ili sprečavanja zagađenja životne sredine, zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu sa težištem na preduzimanju mera prevencije i stalnom unapredjivanju.

             • Smanjenju ili eliminisanju negativnih uticaja na životnu sredinu, prevenciji od povreda na radu koji su pod našom kontrolom, u skladu sa zakonskim propisima i drugim zahtevima, utvrđivanjem ciljeva i programa, njihovom realizacijom, praćenjem i stalnim poboljšavanjem učinaka zaštite životne sredine i zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu.

            • Efikasnom i efektivnom upravljanju poslovnim procesima radi boljeg korišćenja resursa, snižavanja troškova, prevencije greške u radu i prevencije u zaštiti životne sredine i zaštiti zaposlenih.

            • Prepoznavanju mogućih incidentnih situacija i preventivnog delovanja na njihovo sprečavanje ili minimiziranje.

           Razvoju svesti zaposlenih o značaju ekologije, zdravlja i bezbednosti na radu kroz permanentno obrazovanje i osposobljavanje.
Viši nivo kvaliteta proizvoda, životne sredine, zdravlja, bezbednosti na radu i bezbednosti informacija, realizovani kroz poštovanje zahteva primenjenih međunarodnih standarda u PPT-NAMENSKA osiguravaju efikasnost poslovnih procesa i omogućuju pristup novim tržištima.

          Odgovornost za planiranje i obezbeđenje kvaliteta proizvoda, životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu kao i bezbednosti informacija je stalna obaveza rukovodilaca svih nivoa, u okviru njihovih funkcionalnih dužnosti i ovlašćenja.
         Kvalitet, zaštita životne sredine i zaštita zdravlja i bezbednosti na radu je obaveza svakog zaposlenog bez obzira na funkcionalni ili radni zadatak koji obavlja u  organizaciji. Svi zaposleni su obavezni i odgovorni da pruže aktivan i kreativan doprinos u realizaciji  politike i ciljeva kvaliteta i zaštite životne sredine.

Da bismo postigli svoje ciljeve, PPT NAMENSKA  je  uskladila  svoje poslovanje i organizaciju  sa zahtevima standarda SRPS/ISO 9001:2015, SRPS/ISO 14001:2015, SRPS/ISO 18001:2008 i SORS 9000:2014, EN(AS)9100:2015 i dobroj tržišnoj praksi koju oni podrazumevaju.

                                Trstenik                                                                                                                                 Generalni direktor
                        05.12.2017. godine                                                                                                    Anđelka Atanasković, dipl. inž. maš.

 
 
 
Back to content | Back to main menu