PPT NAMENSKA

Go to content

Main menu:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Privredno društvo "PPT-NAMENSKA"AD Trstenik
                                Raspisuje konkurs

ZA DODELU STIPENDIJA ZA 2018.GODINU STUDENTIMA
                  MAŠINSKOG FAKULTETA SMERA:
                             VAZDUHOPLOVSTVA

Stipendija se isplaćuje u 12 mesečnih rata počev od prvog oktobra.
Uslovi za dodelu stipendije su:
-da je državljanin Republike Srbije (uverenje o državljanstvu)
-da je student studija prvog stepena (osnovne akademske) ili studije
drugog stepena (master akademske studije).
-da je student čije se studije finansiraju iz Bedžeta Republike Srbije.

Potrebna dokumentacija za konkurs:
- Uverenje o državljanstvu.
- Fotokopija lične karte.
- Potvrda fakulteta da je student čije se studije finansiraju iz budžeta.
- Overena Izjava da kandidat nije korisnik stipendije drugih organa i organizacija.
Potrbnu dokumentaciju dostaviti do
15.11 2018.godine na adresu
"PPT-NAMENSKA"AD,Cara Dušana 101
sa naznakom
"prijava na konkurs za stipendiju".
Za dodatne informacije obratite se na sledeći broj telefona 037/711-738.           

 
 
 
 

DOBRO DOŠLI!
NA KOPNU, U VAZDUHU I VODAMA CELOG SVETA

 
 
 
 
 

                                                           POLITIKA KVALITETA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.

.

 
Back to content | Back to main menu